269_1
269_2
269_1
269_2

Laboratorio Takkia Tom Long

White - 65% polyester, 33% cotton, 2% elastane
New Lime
White
Beige
Brown
Yellow
Fuchia
Red
Maroon
Violet
Turquoise
New Blue
Navy
Black
Grey
Silver
Golden